SPONSORFORMULIER GREAT ETHIOPIAN RUN 2019

De vzw FINADO is erkend als instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden, zoals bedoeld in artikel 104, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Voor giften van minimum € 40 op jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest.

Ik doe een gift voor 10 kilometer lopen/wandelen van
   
Aantal euro per km :
   
Naam :
   
Straat en nr :
   
Postcode :
   
Gemeente :
   
Gsmnr :
   
e-mailadres :
   
bevestig e-mailadres
   
Website
   
U ONTVANGT NA DE RUN THUIS EEN UITNODIGING OM HET GESPONSORDE BEDRAG OVER TE SCHRIJVEN